แอปฯ เรียกวินมอไซค์ ถูกกฎหมาย กรมขนส่งฯ รับรองแล้ว

ปัจจุบันประชาชนนิยมใช้บริการรถจักรยานยนต์สาธารณะ (มอเตอร์ไซค์วิน) เพราะมีความสะดวกรวดเร็ว กรมการขนส่งทางบกจึงแนะนำให้เลือกใช้บริการรถจักรยานยนต์สาธารณะที่ถูกต้องตามกฎหมายและเพื่อความปลอดภัยในการเดินทาง ซ…