มาอีกหนึ่ง! กลุ่มชาติพันธุ์ติดอาวุธปะโอประกาศร่วมต่อต้านรัฐบาลเมียนมา

เมื่อวันที่ 26 ม.ค. ที่ผ่านมา องค์กรปลดปล่อยปะโอ (PNLO) กลุ่มชาติพันธุ์ติดอาวุธชาวปะโอ (Pa-o) ซึ่งปกครองพื้นที่บางส่วนทางตอนใต้ของรัฐฉาน ออกมาประกาศถอนตัวออกจากข้อตกลงเจรจาสันติภาพกับรัฐบาลทหารอย่างเป็นทางการ

PNLO ยั…