7 วันอันตราย สงกรานต์ 2566 วันแรกพบผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุบนท้องถนนแล้ว 27 ราย

วันที่ 12 เมษายน 2566 กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ศูนย์อำนวยการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2566 สรุปสถิติอุบัติเหตุทางถนนประจำวันที่ 11 เมษายน 2566 เกิดอุบัติเหตุ 278 ครั้ง ผู้บาดเจ็บ 287 คน ผู้เสียชีวิ…