“เศรษฐา” ตั้ง “นลินี ทวีสิน” เป็นที่ปรึกษานายกรัฐมนตรี ทำหน้าที่ผู้แทนการค้าไทย

วันที่ 13 กันยายน 2566 ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี มีมติรับทราบคำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรี ที่ 227/2566 เรื่อง แต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิเป็นที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีเพื่อทำหน้าที่ผู้แทนการค้าไทย อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 11(6) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 และข้อ 4 แห่งระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยผู้แทนการค้าไทย พ.ศ. 2552 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยผู้แทนการค้าไทย (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2552

เมสซี่ – ฮาลันด์ ติดโผ 12 นักเตะลุ้นยอดเยี่ยมแห่งปีฟีฟ่า 2023

"เศรษฐา" ลงนามคำสั่งตั้งวิปรัฐบาล "อดิศร เพียงเกษ" นั่งประธาน คำพูดจาก สล็อตวอเลท

 “เศรษฐา” ตั้ง “นลินี ทวีสิน” เป็นที่ปรึกษานายกรัฐมนตรี ทำหน้าที่ผู้แทนการค้าไทย

นายเศรษฐา จึงมีคำสั่งแต่งตั้ง นางนลินี ทวีสินผู้ทรงคุณวุฒิ เป็นที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีเพื่อทำหน้าที่ผู้แทนการค้าไทย ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 12 กันยายน 2566 เป็นต้นไป

สำหรับนางนลินี ทวีสิน เป็นกรรมการบริหารพรรคเพื่อไทย อดีตหัวหน้าพรรคเพื่อธรรม และอดีตรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ในรัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร

อายัด 'สลากกินแบ่งรัฐบาล' งวด 16ก.ย. 66 จำนวน 90 เล่ม 9,000 ใบ

ย้อนดู “เงินเดือนข้าราชการ” หลัง ครม.สั่งการแบ่งจ่าย 2 รอบ/เดือน

วันขอเงินพระจันทร์ “อมาวสี” คืออะไร พร้อมแจกฤกษ์มงคลตลอดปี 2566

You May Also Like

More From Author